People make me always wonder and kind of amuse me. Every day have to be thankful for all little things which life gives you.

Kaatjie.

Advertisements
Continue reading

Optional thought.

I do really miss Cuddle bear.

 

Kaatjie


Wiiiii /upside down on the rainbow

Can’t explain how happy I’m feeling in last months and especially last week.

Only Love and good people around warm kitty cats heart over the rainbow.

/Still in Job Search, but everything gonna be alright!

//Still hurts that he hasn’t untrashed his stuff from shit – ex. But who cares, I did my part. ^^

Image

Kaatjie


Epic FML

Oh yeah, my epic life expierence can’t fuck me over so hard anymore. /In my head little voice  just shouts ”Fuck me! Deeper! Harder! Higher! Fuck me over and never forget me again!”. I hate you./ Seriously? Just right in That moment, that second when at least wait for it and BAM! in my face everything just brokes and scare the hell out of me, takes last breath away and not in a good way. Well, at least – Hello, mum Google, what do you have for me? Maybe I’ll get my 4th Home. /Yaaay

Well, at least other shit in my life is kind of cool and sorted. Makes me smile and proud of myself. Silly, but as a fact finally found Someone who is full of Happiness and Trustful issues. I understand this is as hell fast, but nicely crazy and instant affection to Somebody. I know this is fresh and holy and not damaged. Only us can make it bleed out all guts and everything what it has. Only all this makes me want to be here between others and makes me to stay. Makes me keep going forward with a smile on my face.

Seems like in a years /looking on before and now not existing blogs and notes this one post is deeply from the hearts deepest and darkest corners/ never wrote anything so deep at the same time so simple to understand.

Never would thought that to go and visit some place would be soo chilling and relaxing, but this whole thing is like that. Somethimes feels like I’m just watching all this movie of my life from a side with sweet popcorn in my hand. Maybe it is, but I love to be there and feel how it is – Someone else would do anything in His strenght just to see or talk, or cuddle, or just sit there on the grass and with shiny eyes catch some sun.

For the memories.

290420131331

Couldn’t not to put this cute thing ^___^

funny-pictures-hamster-kiss-glass

Kaatjie


FML – just fuck it!

Kitty Cat today is very pissed off. Not just because Kitty wants like that, but seriously. And maybe cause of you. And it makes me laugh, a lot and little bit crazy laugh.

Recently Kitty started to use one very good stuff – words – fuck it! Yeah, just like that and just because I don’t see any other opportunity to use and send someone some couple houses further. And it helps for my mind and being calm as a Kitty Cat should be. /yaaay – high 5 for myself.

As well in this period since last post – I have been fighting with my inner devils and guys. Now I need to keep everybody one hand away. And all just because of you all. Thank you very much indeed. Now you can smile till your pants are full. ^^ Cheers!

And I have realised – I’ve been wasted this life as shit. I wouldn’t recomend to anyone to do that. It’s not cheap advise but – open your eyes and think about what you like and what you want to do. Be happy!

+ Never trust anyone, sooner or earlier they will (!) screw you and then will be other stranger in your life. At that moment you could understand – I told you so and never let anyone to get you!

Maybe this period is just another where Kitty has to learn how to survive this cruel world. Grr >.<

But big positive thing – I have found my best friend. And Italian! And he’s awesome. And he cooks a really good food. He does that! ^^

I’ll just turn my back and I’ll go away with head high – I’m geting finally happy and so what?! ^^ If you don’t see my smile, you know – inside I’m smiling as kitten. ^^

ImageImage

Kitty Cat.

Meeeoooow ^>.<^


Re: 745 (Pasaule, es tevi miilu!)

Rít ir gaidáma jauná amata darba intervija. Beidzot. Jau sáku beigt mani nost no uztraukuma. Bet cerams, ka rezultáts bús pozitívs un jaunais amats man kabatá. Tad tikai nákamá ménesha párvákshanás spídés man. Un Jaungads sagaidíts godam!

Sarakstíju arí saviem viesiem kartinjas. Nu tik mílígs láchuks uz tám, ka bail tinti iekshá smérét! Un tagad iedomájos – kur ir manas mámuljas pacinja? It ká jau vajadzétu bút klát. Arí cerams mani sútíjumi pienáca galá pirms lielajiem svétkiem! Péc svétkiem mámuljai anglju valodá grámata spíd! Un pavisam sabijos, ka tas dárgi sanáks, bet neká. Nebaidos no cenas. Mámuljas jálutina! Un lieciet to aiz auss, lai kas ir jús shkjérsis un sadalíjis, vienmér ir labák atrast atpakalj celju.

Un ká gan Kaatjie sagaidíja Ziemíshu vakaru?

Devos tomér satikties ar Kevinu. Nu tam chalim ier iekshás! Bet nu galígi izkúkojis prátu – domá, ka es tagad likshos ar vinju viená aférá. Nu man zem astes tie briti. Ja bútu savádák, tad vél apdomátos. Atceréjos – káda pakalja – táda seja. Nemaz nesaista arí garígajá izauksmé. Nu neiet vinjsh man pie sirds.

Runájot par chaljiem –

Vakardien bija bríva diena. tikai tádélj, ka palúdzu pagáshménes vakardienu brívu. Nedaudz jau nozhéloju, bútu bijis jau labi un jautri ar kolégjiem paáléties un  pajautroties, bet neká – es labák Ziemassvétkus pavadu gultá un izgulju nedéljas devu! Pamodos ap trijiem. (shodien mani dárgie viesi jautája, ko gan es sadaríju manos svétkos, pastástíju, ka izguléjos un tie shokéjás – ká tik ilgi var gulét! Visu jauníbu vél noguléshu. Bet – kam tagad viegli!?) Tad izdomáju – ieshu lauká un aizieshu pacholét pilsétu. Un ielas no mugurpuses piegája chalis klát. Izskatígs jau nu bez gala. Zolídi pajautája – ká man shí gada Ziemíshi nosvinéti? Sákám runáties. Shis vélás nákt man lídzi, kur es eju ká táds nozaudéts kucéns. Man vienalga, lai nák jau lídzi. Papljápájám par shit of the life. Un man visu laiku galvá – c’mon, I don’t know this guy, we are walking and on streets there’re no people. Saw in my head topics of magazines with my picture – killed in Bournemouth. Missing. Have you seen her? etc. etc. Bet kaut ká apkárt gadíjás cilvéki un es turéjos, lai tie bútu apkárt. Kad sáka pludmalé mazináties cilvéki, sadirsu, ka man jáiet uz darbu, satikt draugi. Bet vinjsh neiebilda, pavadíja atpakalj. Samainíjámies ar numuriem. Tagad jau ísts sveshinieks neskaitás. <Maikls> vinja várds. Uzaicinája uz randinju. Smieklígákais, pirms gáju lauká no miteklja pret spoguljattélu teicu – ‘Look at yourself! Just look at yourself! Everybody says you are beautiful. But why you’re single?’ Un she – uz ielas iepazinos ar chali. Tik vienkárshi. Kruta! Tagad arí tikko satiku un shis sauca mani (actually I acted I didn’t see him! /bitch!) un aicinája doties uz filmu. pie manis vai pie vinja. Man tápat uz darbu jáiet, tá ká – no, I can’t. Maybe other day we could! *wink ;D Vispár jau pashai smiekli metas, ka vinjsh nav balts. Vismaz shodien nebija prátá dziesmas fráze, kad ieraudzíju vinju ‘..es nevru bút balts un tas nav iespéjams..’ 😀 Un uz atvadám atkal – apskáviens, un novéléja – and don’t be so wet!’ uz ko gandríz atbildéju – ‘sometimes it is good to be wet..’ ;D Nu smieklíga tu, Dzíve, man paliec! Manus rasistiskos jocinjus paturéshu pie sevis tagad un kopsh shí brízha. /lol

+ Luanas attieksme, kad pastástíju par Maiklu. Vinja ir tik smieklíga, ka gribas nozhmiegt vien apskaujot vinju. Fráze ir tik rupja un zem +21 nedzirdáma. ;D I love you, my Italian best best best girlfriend!

Un vinjai ir jásaturás, tik smuki auskarinji, ka pashai gribas. Vismaz ieviesíshu vinjas aksesuáru klástá jaunas krásas. yaay ^^ Un vél pashas dávana sev – beidzot arí ieraudzíju tos jaukos lapsénu gredzentinjus sheit. Sáku jau nozhélot, ka nenopirku Dússeldorf Accesorize, kad ieraudzíju. + Gliteríshi nadzinjiem. Neesmu jau caca, bet shodien piedien. Nespéju sagaidít, kad pamégjináshu. he he ^^

 

Imants Ziedonis@imziedonis

Es atkal iegūt gribu, gribu gūt… Tāpat kā gaisā zili dūmi zūd. Jo, re,kā koki izaug-it kā plūstot. Jo, re,kā sniegs krīt, neko neiegūstot.

 

 

Image

 

 

Cheers! Kaatjie

 


well..well..well.. look now at yoursef!

Sveikinji visapkaart!

Citim peedeejaa laikaa patiik mani izvest no murraajoshaas kaartiibas but – don’t be afraid – this kitty cat doesn’t have nails in paws. This cat will never ever touch anybody with paws. or nails. or at all. F U

Sarakstos ar savu maamulju. Saaku iemiileet dziivi no jauna. Un vispaar nespeeju izlemt vai suutiit kaut ko vai nee. Laikam jau ir jaasuuta – taa pienaakas.Dziivee ir iekaartots.

Un kaa tad TaalTaalajaa zemee klaajas – aaraa murrviigs laiks. Pashreiz saulains. Pietruukst miiljaas Pandinjas, kurai arii gribeetu skaut un ukjinaat. Tu, sieviete, saac smaidiit un nebubini cik dzheki ir maitas. Tu zini ar ko tu runá un neblénjojies sheit. ^^ *mííííílzíííígs mezhonííígs apskáviens* Pietruuksti tu man arii, mazais jaukais, puukainais. :/

Ja ieraudzíshu uz ielas, jeibogu nositíshu. Ka tad nu!

Un vispár dzíves paradokss – es esmu slikts cilvéks. Virtuves kolégje ir labs cilvéks. Tikai smieklígákais, ka vinja savam chalim izdaríja to pashu. Pati pastástíja viená saruná. Un vinja ir tik un tá labs cilvéks. Bet chalis iedeva vél vienu pédéjo iespéju. Bet man nav tás ieséjas un esmu tik un tá slikts cilvéks.

Ja mérkjis ir gana augstu, tad cilvéki mainás. Bet tagad man nevajag nevienu. Búshu klostera cieníga. Pareizák sakot, jau labu laiku esmu. Amm, 5 méneshi un turos pie kolára.

Vienkárshi smieklígi metas, ka vélu aizríties ar smiekliem.

 

+ Nákamménes gaidáma párcelshanás. Abos gadíjumos, jo dzívé ir man tikai divas lietas – darbs un májas. /gauzhám priecé mani shis fakts.

Image

 

Bye, Kaatjie